De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Staten wil dat per 2023 geen transvetten meer in bewerkte voedingsmiddelen wordt gebruikt. Dat maakte WHO 14 mei bekend.

Half miljoen sterfgevallen door transvetten

Het WHO lanceerde het initiatief REPLACE. Dit is een stappenplan voor de eliminatie van transvetzuren uit de voedingsmiddelen. Het verbannen van transvetten is de sleutel tot het beschermen van de gezondheid van mensen en het redden van levens. Transvetten, zowel dierlijk als industrieel, zijn nóg slechter dan verzadigde vetten; een lichaam doet veel moeite om deze te verwerken. Het eten ervan verhoogt het cholesterolgehalte van het bloed en het risico op hart- en vaatziekten, en leidt wereldwijd jaarlijks tot maar liefst een half miljoen doden.

De gevaarlijke transvetten zitten in vooral bewerkte voedingsproducten, zoals margarine, frituur-, bak- en braadvetten. De voedsel fabrikanten gebruiken transvetten vaak omdat ze langer houdbaar zijn dan andere vetten. Er kunnen gezondere alternatieven worden gebruikt die smaak of de kosten van voedsel niet beïnvloeden.

REPLACE stappenplan

“WHO roept regereringen op om het REPLACE-actiepakket te gebruiken om industrieel geproduceerde transvetzuren uit de voedingsmiddelen te verwijderen”, dit zegt WHO directeur-generaal, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. “De implementatie van de zes strategische acties uit het REPLACE-pakket zal helpen het transvet te verbannen en dit zal een grote overwinning betekenen in de wereldwijde strijd tegen hart- en vaatziekten”:

REview: Voedingsbronnen van de geproduceerde transvetten door gezondere vetten en oliën;

Promote: Promoot de vervanging van industrieel geproduceerde transvetten door gezondere vetten en oliën;

Legislate: Wetgevende of regelgevende maatregelen nemen om  transvetten te elimineren;

Asses: Beoordeel en bewaak het transvetgehalte in de voedselvoorziening en veranderingen in het transvetverbruik;

Create: creëer bewustwording van de negatieve gezondheidseffecten van transvetten bij beleidsmakers, producten, leveranciers en publiek;

Enforce: Naleving van beleid en regelgeving afdwingen.

Denemarken groot voorbeeld

Verschillende landen met een hoog inkomen hebben geproduceerde transvetten vrijwel geëlimineerd: Door wettelijke opgelegde limieten voor de hoeveelheid die in verpakt voedsel kan worden verwerkt. In Denemarken, het eerste land dat beperkingen oplegde aan geproduceerde transvetten, daalde het transvetgehalte van voedingsproducten dramatisch en daalden de sterfgevallen aan hart- en vaatziekten snellen dan in vergelijkbare OESO-landen.

“New York City elimineerde transvet tien jaar geleden, in navolging van Denemarken”, zie Dr. Tom Frieden, President en CEO van resolve bij Save Lives, een initatief van Vital Strategies. “Transvet is een onnodige giftige chemische stof die dood, en er is geen reden waarom mensen over de hele wereld zouden moeten worden blootgesteld”.

WHO Global Ambassador, Michael R. Bloomberg zei: “Verbod op transvetten in New York City heeft het aantal hartaanvallen helpen verminderen zonder de smaak te veranderen of de kosten van voedsel. Het elimineren van deze vetten kan over de hele wereld miljoenen levens redden. Dankzij een alomvattende aanpak van het tabaksbeheer konden we het laatste decennium wereldwijd meer vooruitgang boeken dan bijna iedereen dacht – nu kan een vergelijkbare benadering van transvet helpen wij maken dat soort vooruitgang tegen hart- en vaatziekten, een van ’s werelds belangrijkste oorzaken van vermijdbare sterfte”.

Transvetten: maximaal één procent per dag

De WHO beveelt aan om de totale transvetinname te beperken tot minder dan 1% van de totale energie-inname, wat zich vertaalt naar minder dan 2,2 g per dag bij een dieet met 2000 calorieën. Transvetten verhogen het LDL-cholesterolgehalte, een goed geaccepteerde biomarker voor het risico op hart- en vaatziekten, en verlagen het HDL-cholesterolgehalte, dat cholesterol uit slagaders afvoert en naar de lever transporteert, waardoor het in de gal wordt afgescheiden. Diëten rijk aan transvet verhogen het risico op hartziekten met 21% en het aantal sterfgevallen met 28%. Vervanging van de vetten door onverzadigde vetzuren vermindert het risico op hartziekten.

Nog meer weten wat schadelijk is voor je gezondheid? Lees nu hoeveel suiker per dag gezond is!